Rang lista primljenih kandidata u drugom upisnom roku na prvu godinu studija Pravnog fakulteta - opći smjer i "Kriminologija i sigurnosne studije"

Na sjednici Nastavno-naučnog vijeća Pravnog fakulteta održanoj 13.9.2018. godine donesena je Odluka o prijemu kandidata na prvu godinu studija na Pravni fakultet u drugom upisnom roku u akademskoj 2018/2019. godini na opći smjer i studijski program "Kriminologija i sigurnosne studije". U prilogu su rang liste primljenih kandidata.
Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2019/2020. godinu:
 
Ispitni rokovi (januarsko-februarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.