Rang lista primljenih kandidata na prvu godinu studija Pravnog faklulteta - opći smjer i studijskog programa Kriminologija i sigurnosne studije

 

 Na sjednici Nastavno-naučnog vijeća Pravnog fakulteta održanoj 20.9.2019. godine donesena je Odluka o prijemu kandidata na prvu godinu studija na Pravni fakultet u drugom upisnom roku u akademskoj 2019/2020. godini na opći smjer i studijski program Kriminologija i sigurnosne studije.

U prilogu su rang liste primljenih kandidata.

 

Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2019/2020. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko-julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.