Rang lista primljenih kandidata na prvu godinu studija Pravnog fakulteta - Opći smjer i "Kriminologija i sigurnosne studije"

 

Na sjednici Nastavno-naučnog vijeća Pravnog fakulteta održanoj 12.7.2021. godine donesena je Odluka o prijemu kandidata na prvu godinu studija na Pravni fakultet u prvom upisnom roku u akademskoj 2021/2022. godini na Opći smjer i studijski program "Kriminologija i sigurnosne studije".

U prilogu su rang liste primljenih kandidata.

Primljeni kandidati upis mogu izvršiti od 16.7. do 23.7. 2021. godine u Studentskoj službi Pravnog fakulteta u periodu od 10 do 12 sati.

Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (januarsko-februarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.