Projekat "Kliničko obrazovanje za studente prava u BiH" na Pravnom fakultetu

Na Pravnom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru već šestu sedmicu se održava nastava u sklopu projekta "Kliničko obrazovanje za studente prava u BiH". Projekat je finansiran od strane INL-a - Biroa za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i provođenje zakona Ministarstva vanjskih poslova SAD-a. Petnaest studenata i studentica III i IV godine Pravnog fakulteta učestvuje na ovoj Klinici, koju vode doc. dr. Denis Pajić i v.ass.mr. Sunčica Hajdarović. Cilj Kliničkog obrazovanja je unapređenje praktičnih vještina studenata Pravnog fakulteta. Odvijanje nastave na Klinici je predviđeno u trajanju od 15 sedmica i završit će se simulacijom sudskog postupka iz oblasti Krivičnog prava, koju će izvesti studenti i studentice, polaznici Klinike.
Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2018/2019. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko-julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.