Priručnik o pravnim sredstvima borbe protiv diskriminacije u zemljama Jugoistočne Evrope

Priručnik/Joint Reader dolazi kao direktan rezultat aktivnosti koje su završene u okviru regionalne saradnje između pravnih fakulteta u cilju poboljšanja zaštite od diskriminacije - projekta razvoja nastavnog predmeta, koji su zajednički implementirali SEELS mreža i Ludwig Boltzmann Gesellschaft - Institut za ljudska prava (BIM) u Beču 2017. - 2018. godine. Projekat je finansijski podržao Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Opis predavanja i radionica prikazanih u Zajedničkom Priručniku posebno je kreiran za Zimsku školu koja je održana u januaru 2018. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu i podržaće sprovođenje predmeta „Pravna zaštita od diskriminacije u jugoistočnoj Evropi“ na različitim pravnim fakultetima, koji su članovi mreže SEELS, ili podržati uvođenje različitih elemenata predmeta u već uspostavljene pravne predmete ili pravne klinike unutar istih. Opisi ciljeva učenja i sadržaja (npr. power point prezentacije), kao i radni listovi, studije slučaja i informacije o pozadinskom materijalu su predstavljeni na način da se mogu koristiti kao solidna osnova za predavače koji imaju osnovno znanje o diskriminaciji i žele pripremiti predavanja i radionice na ovu temu. Priručnik je dostupan za besplatno preuzimanje na sljedećem linku: http://www.seelawschool.org/images/seels-pdf/JOINT_READER_final_3.pdf ”
Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2018/2019. godinu:
 
Ispitni rokovi (septembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.