Prezentacija Međunarodne ljetne škole u Mostaru

U srijedu, 15.02. u 11:00 u Amfietatru br. 1 Ekonomskog falkulteta održati će se prezentacija Međunarodne ljetne škole ljudskih prava i socijalnog poduzetništva. 

Ovogodišnje, peto izdanje ljetne škole će predstaviti Lars Peter Soltved sa partnerskog Univerzitetskog koledža jugoistočne Norveške.

Domaćin ljetne škole od 29. maja do 10. juna 2017. će biti Ekonomski fakultet.  

 Rok za podnošenje aplikacija za studente Univerziteta je 31. mart 2017.   

 Više o ljetnoj školi i načinu apliciranja na: https://www.usn.no/international-summer-school-mostar/category29369.html 

Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2019/2020. godinu:
 
Ispitni rokovi (januarsko-februarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.