Pravni fakultet na dvodnevnom državnom takmičenju simulacije suđenja

Simulacija suđenja iz oblasti krivičnog prava za pravne fakultete u Bosni i Hercegovini u okviru projekta Moot Court održana je 21. i 22. oktobra 2013. godine, u organizaciji Udruženja studenata Pravnog fakulteta u Sarajevu. Simulacija se odvijala u Sudu BiH, a takmičenje je bilo javno, te svi oni koji su željeli mogli su prisustvovati simulaciji.
 
Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru osvojili su treće mjesto. Ovo takmičenje je bilo višestruko korisno za studente, ne samo za njihovo usavršavanje putem praktične primjene stečenih teorijskih znanja, već je to bila i prilika da ostvare kontakte sa međunarodnim i domaćim sudijama Suda BiH.
 
Ovo je drugo po redu takmičenje ove vrste iz oblasti krivičnog prava, krivično-procesnog prava te zaštite osnovnih ljudskih prava, koje organizuje Udruženje. Učesnici u simulaciji su najbolji studenti i na ovom  takmičenju predstavljali su svoje matične fakultete. Organizatori vjeruju da će ovakvih takmičenja u budućnosti biti sve više, te da će javnost, a ujedno i takmičari, prepoznati značaj ovakvog načina usavršavanja  mladih pravnika na području BiH.
 
"Na ovom takmičenju studenti analiziraju odredbe Krivičnog zakona kao i Odredbe evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava. Studenti će imati mogućnosti pred sudijama Suda BiH pokazati svoje do sada stečeno znanje, kao i retoričke vještine i sposobnosti, te isto kroz simulirano suđenje u sudnici praktično pokazati", istakao je predsjednik Organizacionog odbora Mirsad Crnovršanin, prije održavanja takmičenja, koji se zahvalio Ambasadi SAD-a u Sarajevu na podršci projektu, te dodao da se nada da će se i iduće godine ponovo organizovati takmičenje na kojem će učestvovati svi pravni fakulteti sa područja BiH.

Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Raspored nastave za 2019/2020. godinu:
 
Ispitni rokovi (septembarski) :
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.