Pravna klinika iz oblasti ljudskih prava

Dana 22. i 23.11.2014. godine, na Pravnom fakultetu Univerzoteta „Džemal Bijedić" u Mostaru održana je zajednička pravna klinika iz ljudskih prava, pod organizacijom Vijeća Evrope u saradnji sa ELSA-om Mostar i pravnih fakulteta iz Mostara, Zenice, Sarajeva, Banja Luke i Tuzle.


Studenti zajedno sa predavačima obrađuju Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, a u Mostaru su se uz prof.dr. Mirjanu Nadaždin Defterdarevic (profesoricu na pravnom fakultetu Univerziteta Džemal Bijedić) i Sevimu Sali Terzić (pravnu savjetnicu Ustavnog suda BiH), osvrnuli na član 8 (pravo na privatnost) i član 10. (sloboda izražavanja).
Nakon završetku pravnih klinika po gradovima BiH, sudionici će imati ntakmičenje u simulaciji suđenja u Strasbourgu na Evropskom sudu za ljudska prava.

Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2019/2020. godinu:
 
Ispitni rokovi (septembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.