Poziv za učesšće u naučnoj konferenciji "Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju"

 
Ekonomski i Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru i Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici organizuju 2. Međunarodnu naučnu konferenciju „Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju" koja će se održati 20. i 21. 4. 2017. godine u Mostaru. Tim povodom, najljubaznije Vas pozivamo da u svojstvu referenta uzmete učešće u radu konferencije. Ako prihvatite poziv, molimo Vas da u što kraćem roku, a najkasnije do 30.1.2017. godine pošaljete apstrakt rada koji biste izložili na konferenciji. Vaš pisani prilog (članak) trebate poslati najkasnije do 1.3.2017. godine. 
 
Apstrakt rada, kao i sam rad, možete poslati na mail adresu: 
 
Referati i priopćenja sa konferencije će biti objavljeni u tematskom broju časopisa Pravnog fakulteta „Revija za pravo i ekonomiju" i tematskom broju Zbornika radova Ekonomskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru. 
Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2019/2020. godinu:
 
Ispitni rokovi (januarsko-februarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.