Poziv za učešće u ProCredit Entry Programme

 
ProCredit Bank dd objavljuje poziv za učešće u programu pod nazivom ProCredit Entry Programme (raniji naziv mladi Bankar) za diplomante iz različitih oblasti, koji imaju afinitet za rad u bankarskom sektoru i poziciju bankarskog službenika. Neki od dosadašnjih polaznika Programa, a sada i bankarski službenici su i bivši studenti Pravnog fakulteta.
Planirani početak Programa je u februaru 2017. godine. Prijavu (CV i motivacijsko pismo) poslati na sljedeći link.

Rok za prijavu je 8.2.2017. godine.

Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2019/2020. godinu:
 
Ispitni rokovi (januarsko-februarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.