Postdoktorski kolokvij iz javnog prava za članice SEELS-a

Postdoktorski kolokvij iz javnog prava namijenjen fakultetima, članicama SEELS-a, održat će se na Pravnom fakultetu u Tirani, između 10. i 11. aprila 2014. godine. Postodktorski kolokvij će biti struktuiran i podijeljen na četiri različite sesije koje će pokrivati nekoliko aspekata javnog prava: Međunarodno pravo i ljudska prava, ustavno pravo, Upravno pravo i Stvarne i procesne aspekte krivičnog prava.
 
U prilogu se nalaze: poziv na apliciranje, aplikaciju i obrazac za CV.
Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2019/2020. godinu:
 
Ispitni rokovi (septembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.