Početak i kraj ljudskog života - pravna regulacija prekida trudnoće i eutanazije

ELSA Mostar, u saradnji sa doc.dr. Majom Čolaković i Goranom Mali organizuje predavanje na temu "Početak i kraj ljudskog života - pravna regulacija prekida trudnoće i eutanazije". 

Uvod u predavanje dat će Goran Mali, a predavač je doc. dr. Maja Čolaković. Predavanje će se održati u sali druge godine Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru u petak, 21.2.2014. godine u 11 sati.

Razvoj medicine posljednjih decenija stvara potrebu pravne regulacije pojedinih medicinskih postupaka - kako njihove provedbe tako i posljedica koje imaju na samog pacijenta i društvo u cjelini. Medicina i pravo se sve češće isprepliću, o čemu svjedoče zasebni studiji medicinskog prava, kao i razne edukacije o temama iz ove oblasti.

Cilj je ovoga edukativnog predavanja je upoznati naše goste s medicinsko-pravnim dilemama u pogledu prekida ljudskog života - na njegovom samom početku i na njegovom samom kraju. Tom temom dotičemo razna polja medicine, počev od ginekologije, opstetricije, do palijativne medicine itd., a istovremeno s pravnog aspekta razmatramo pitanje prava na život i tjelesni integritet kao jednog od ljudskih i ličnih prava. To je pitanje kojim se i medicinsko pravo iscrpno bavi.

Dođite da zajedno nešto naučimo o ovoj izuzetno korisnoj i zanimljivoj temi koja nas se itekako tiče. Za sve učesnike bit će obezbijeđeni certifikati.


Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2019/2020. godinu:
 
Ispitni rokovi (septembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.