Otvorena sudnica za simulovano suđenje

Na Pravnom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, 22. maja 2013. godine svečano je otvorena sudnica za simulovano suđenje, čije je opremanje rezultat realizacije projekta Simulacija suđenja – metod praktične primjene znanja, podržanog od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.
 
Ceremoniji otvaranja prisustvovali su brojni gosti. Bili su tu predstavnici Federalnog ministarstva obrazovanja, čelnici Hercegovačko-Neretvanskog kantona i Općinskog tužilaštva, sudije Općinskog i Kantonalnog suda u Mostaru, predstavnici Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, mostarski advokati,  članovi Upravnog odbora Fakulteta, predstavnici Unije studenata te studenti i nastavno osoblje Fakulteta.
 
Nakon pozdravnih govora v.d. dekanice Anite Duraković i predstavnika Federalnog ministarstva obrazovanja – sekretara Adnana Zekovića i pomoćnika ministra Jasmina Brankovića, studenti Pravnog fakulteta (Alma Maksumić, Aldina Šantić, Selma Dumpor, Medina Rahimić, Omar Abaza i Darko Defterdarević), izveli su simulaciju suđenja pred Evropskim sudom za ljudska prava, s kojom su zauzeli peto mjesto na Regionalnom takmičenju u simulovanom suđenju, održanom u Ljubljani u aprilu ove godine.  Članove sudskog vijeća činili su predsjednik Kantonalnog suda u Mostaru Mladen Jurišić,  predsjednik Općinskog suda u Mostaru Marin Zadrić, sudija Kantonalnog suda u Mostaru i nekadašnji profesor Fakulteta Nurko Pobrić, profesorica Fakulteta Mirjana Nadaždin Defterdarević i advokat Semir Guzin. Studenti su pokazali izuzetno dobro poznavanje odredaba Evropske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama i sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava te izvrsne retoričke sposobnosti, a posebno zanimljiv je bio dio u kojem su odgovarali na pitanja i komentare članova sudskog vijeća. Njihova prezentacija je pobrala snažan i dugotrajan aplauz publike.
 
Ceremonija je okončana dodjelom zahvalnica studentima koji su učestvovali na takmičenju u Ljubljani i takmičenju Simulacije Međunarodnog krivičnog suda u Poljskoj, te pojedinim profesorima i prijateljima – donatorima Fakulteta,  koji su na različite načine pridonijeli njegovom radu i postignutim uspjesima.
Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2019/2020. godinu:
 
Ispitni rokovi (januarsko-februarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.