Otvaranje Doktorskog studija Evropskog prava

Svečano otvaranje Doktorskog studija Evropskog prava biće upriličeno u petak, 10.11.2017. godine u 15.00 sati, u zgradi Pravnog fakulteta (sala za simulirano suđenje).
 
Svečanost će započeti pozdravnim govorima:
prof. dr. Alene Huseinbegović, dekanice Pravnog fakulteta;
prof. dr. Seada Pašića, rektora Univerziteta „Džemala Bijedić" u Mostaru;
prof. dr. Elvire Dilberović, ministrica Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja;
prof. dr. Rašida Hadžovića, ministra Kantonalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta;
prof. dr. Anite Duraković, voditeljice Doktorskog studija.

Nakon zakuske, za kandidate Doktorskog studija predviđeno je predavanje prof. dr. Zlatana Meškića.
Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2019/2020. godinu:
 
Ispitni rokovi (septembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.