Okrugli stol Dani prava Evropske unije 2 na temu: Obaveze Bosne i Hercegovine na putu k Evropskoj uniji

 

 

Dana 8. jula 2019. godine na Pravnom fakultetu u Sali za simulovano suđenje sa početkom u 11 sati održat će se Okrugli stol Dani prava Evropske unije 2 na temu: Obaveze Bosne i Hercegovine na putu k Evropskoj uniji. Registracija učesnika počinje u 10:45 sati. Ovaj skup Pravni fakultet organizuje kao jednu od planiranih aktivnosti u okviru Erasmus + EU projekta "Strengthening the EU Legal Studies in SEE”, u kojem Fakultet učestvuje kao članica Mreže pravnih fakulteta Jugoistočne Evrope (SEELS).  U skladu s projektom, Fakultet je u martu ove godine veoma uspješno organizovao i održao Konferenciju Dani prava EU-a 1 (EU Law Days 1). Cilj ovog, kao i martovskog skupa, jeste promocija izučavanja prava EU-a na pravnim fakultetima, rasprava o aktuelnim temama iz evropskih integracija BiH i predstavljanja najnovijih brojeva SEE Law Journala.

U prilogu je Agenda skupa.

Agenda.pdf
(784,99 KB)
Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2019/2020. godinu:
 
Ispitni rokovi (januarsko-februarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.