Održano Debatno takmičenje na Pravnom fakultetu

Održano Debatno takmičenje na Pravnom fakultetu

U organizaciji Asocijacije studenata Pravnog fakulteta i Unije studenata zajedno sa Pravnim fakultetom, 6. i 7. novembra 2017. godine, održano je Univerzitetsko debatno takmičenje u Sali za simulovano suđenje Pravnog fakulteta.

Pored studenata svih fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić", učesnici takmičenja su bili i srednjoškolci s područja Grada Mostara, dok je debatama prisustvovao veliki broj studenata, srednjoškolaca, profesora,  nastavnika i saradnika,  koji su na taj način iskazali veliko interesovanje za ovo takmičenje.

Učestvovalo je ukupno 13 debatnih ekipa sa područja Grada Mostara, sa 40 debatanata – studenata i srednjoškolaca koji su debatirali na zanimljive i aktualne teme poput utjecaja društvenih mreža na mlade, kvaliteta nastavnog procesa u BiH, legalizacije kanabisa, prava istospolnih zajednica i sl. Finalna debata pod nazivom „Mladi trebaju ostati u BiH" održana je između ekipe Gimnazije Mostar, koja je zastupala negacijsku stranu i ekipe Univerziteta „Džemal Bijedić" koja je zastupala afirmaciju.

Najboljom debatnom ekipom proglašena je Gimnazija Mostar (Edna Đuliman, Amar Rahić, Benjamin Selimotić), a najbolji debatant je član pobjedničke ekipe Amar Rahić. Svi učesnici su dobili potvrde o učešću, a Pravni fakultet je za pobjednike osigurao vrijedne novčane nagrade.

Dekanesa Pravnog fakulteta, prof.dr. Alena Huseinbegović istakla je kako je upravo organizovano takmičenje na Pravnom fakultetu idealna prilika za sve zainteresovane, a pogotovo studente i srednjoškolce, da razvijaju svoje retoričke i prezentacijske vještine, koje će sigurno biti od velike pomoći u njihovom budućem angažmanu. Takmičenje je poslužilo i za promociju Pravnog fakulteta među srednjoškolcima, te je na samom kraju održana i prezentacija o Fakultetu kojoj je pristvovao veliki broj srednjoškolaca. Svi zainteresovani srednjoškolci su pozvani da posjete Pravni fakultet i Univerzitet „Džemal Bijedić" kako bi se informisali o aktivnostima ovih visokoškolskih ustanova.

Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2018/2019. godinu:
 
Ispitni rokovi (septembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.