Održana svečana promocija doktora nauka Pravnog fakulteta i ostalih fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Svečana promocija doktora nauka Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru održana je 17.2.2018. godine, u Amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru. Univerzitet je promovisao 51 doktora nauka, a od toga je sedam doktora pravnih nauka. Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru promovisao je sljedeće doktore pravnih nauka: dr. sc. Ramajana Demirović dr. sc. Šejla Maslo Čerkić dr. sc. Sedad Dedić dr. sc. Sead Maslo dr. sc. Edin Djedović dr. sc. Dragana Agić dr. sc. Borjana Miković
Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2018/2019. godinu:
 
Ispitni rokovi (septembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.