Održana simulacija suđenja i potpisan Sporazum o saradnji sa Tužilaštvom HNK

 
 
 
    

 Danas je u Sali za simulovano suđenje našeg Fakulteta održana simulacija suđenja u krivičnom predmetu Nasilje u porodici.

 Današnja simulacija je predstavljala posljednju aktivnost u sklopu projekta „Kliničko obrazovanje za studente prava u BiH", koji je finansiran od strane INL-a; Ureda za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i provođenje zakona Ministarstva vanjskih poslova SAD-a. Program u kojem je Pravni   fakultet UNMO učestvovao zajedno sa još tri partnerska pravna fakulteta (Sarajevo, Tuzla j Banja Luka) je namijenjen za jačanje i širenje postojećeg   kliničkog pravnog obrazovanja, te unapređenje praktičnih vještina studenata prava. Studenti III i IV godine našeg Fakulteta, zajedno sa mentorima doc. dr. Denisom Pajićem i v. asist. mr. Sunčicom Hajdarović, su u sklopu klinike pod nazivom   „Vještine zastupanja u sudskom postupku" obradili 15 modula nastave, kroz koje su vježbali svoje retoričke sposobnosti, tehnike javnog nastupa, te unaprijedili  svoje znanje iz oblasti Krivičnog procesnog prava.

 Poseban doprinos radu Klinike i praktičnom usavršavanju studenata dali su tužioci Tužilaštva HNK, Sanel Pajević i Darko Zovko, te advokat Adnan Beganović.

 Kao rezultat kvalitetne i stručne saradnje sa Tužilaštvom HNK, nakon održane simulacije suđenja, Pravni fakultet je potpisao Sporazum o saradnji sa Tužilaštvom HNK. Studenti će moći obavljati praksu u Tužilaštvu, te tako steći praktična znanja i vještine koje će im biti od velike koristi kod zapošljavanja kada završe Pravni fakultet.

 Čestitamo svim učesnicima Klinike!

Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2019/2020. godinu:
 
Ispitni rokovi (septembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.