Održana simulacija suđenja u okviru projekta "Kliničko obrazovanje za studente prava u BiH"

 

Na našem Fakultetu, u trajanju od četrnaest sedmica, izvođena je nastava na predmetu „Kliničko obrazovanje za studente prava u BiH", koji je dio istoimenog projekta. Projekat je finansiran i impelementiran od INL –a, Ureda (Biroa) za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i provođenje zakona Ministarstva vanjskih (inostranih) poslaova SAD.

U sklopu navedenog predmeta studenti III godine Pravnog fakulteta su imali mogućnost da praktično unaprijede svoje retoričke vještine, te da savladaju osnovne elemente i tehnike učestvovanja u krivičnim postupcima pred sudom.

Pored nastavnika i saradnika sa Pravnog fakulteta koji vode ovu Kliniku (doc. dr. Denis Pajić i v. asist. mr. Sunčica Hajdarović), u radu Klinike učestvovali su i praktičari, tužioci Kantonalnog tužilaštva HNK, Sanel Pajević i Darko Zovko, te samostalni advokat Adnan Beganović.

S obzirom na situaciju koja je nastala vezano za virus Covid – 19, cjelokupna nastava na Klinici se održavala online, pa je shodno tome i završna aktivnost „Kliničkog obrazovanja za studente prava u BiH" bila simulacija suđenja, koja je održana online 18. juna 2020. godine.

Studenti su pred sudskim vijećem održali simulaciju suđenja u predmetu koje se odnosi na krivično djelo Primanje dara i drugih oblika koristi.

Čestitamo našim studentima!!! 

Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2019/2020. godinu:
 
Ispitni rokovi (septembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.