Održana online škola tranzicijske pravde

 
U periodu od 28. 9. do 1. 10. 2020. Misija OSCE-a u BiH, u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru je organizovala Online školu tranzicijske pravde.
📌Jedan od načina suočavanja sa temama iz prošlosti koje opterećuju odnose u sadašnjosti jeste uključivanje mladih ljudi u akademsku diskusiju koja će doprinijeti inkluzivnijem i sveobuhvatnom učešću različitih segmenata društva u razgovoru o načinima suočavanja sa teškim kršenjima ljudskih prava koja su se dogodila prije tri skoro desetljeća. Uključivanje cijelog društva u diskusiju doprinosi eliminaciji diskriminacije i marginalizacije žrtava, uklanjanju političke manipulacije stradanjima i osiguranju pristupa socijalnim i ekonomskim pravima.
📍Cilj Škole je bio da studentima i studenticama prava i kriminologije pruži priliku da prošire znanje o „pristupima" ostvarenju ciljeva tranzicijske pravde, uključujući procesuiranje ratnih zločina, procese „traženja istine", reparacije i memorijalizaciju, te institucionalnu i zakonodavnu reformu.
✔️📝Program je obuhvatio teoretski i praktični dio, a učesnici i učesnice su imali zadatak da zadnji dan Online škole predstave rezultate grupnih istraživačkih zadataka o temama koje su im dodijelili predavači.

 

Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2020/2021. godinu:
 
Ispitni rokovi (septembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.