Obavijest o odbrani doktorske disertacije mr. sc. Sanje Kavaz Hukić

 
Mr. sc. Sanja Kavaz Hukić će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: 
„Javna preduzeća i tržišno nadmetanje - izazovi javnog sektora na europskom putu". 
 
Odbrana doktorske disertacije će se održati u prostorijama zgrade Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, dana 21.10.2016. godine u 13 sati.
Doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.

Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2019/2020. godinu:
 
Ispitni rokovi (januarsko-februarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.