Studenti Pravnog fakulteta prisustvovali skupu o zaštiti autorskih prava

Studenti Pravnog fakulteta su u utorak 25.10.2016. godine prisustvovali Stručnom skupu o zaštiti autorskih prava u organizaciji Asocijacije kompozitora-muzičkih stvaralaca (AMUS). Skup je organizovan s ciljem upoznavanja autora sa njihovim pravima, te korisnika muzičkih djela sa sistemom kolektivne zaštite autorskih prava.
Studenti treće i četvrte godine su prisustvovali skupu u pratnji dr.sc. Lane Bubalo, nastavnice na predmetu Pravo intelektualnog vlasništva, te su na ovaj način dobili priliku da se upoznaju i sa praktičnim aspektom zaštite autorskih prava i problemima s kojima se autori susreću u praksi.

Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2019/2020. godinu:
 
Ispitni rokovi (januarsko-februarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.