Najboljijm studentima I. i II. ciklusa studija dodijeljena Dekanova nagrada

Dana 23.4.2018. godine na Pravnom fakultetu upriličena je svečana dodjela Dekanove nagrade za studente sa ostvarenim najboljim prosjekom ocjena na I. i II. ciklusu studija. Nagrade najboljim studentima uručila je dekanica prof. dr. Alena Huseinbegović. Nagrađeno je 10 studenata Fakulteta: 1. Amil (Sanel) Brković 9,87 za III godinu 2. Selma (Hasan) Selimić 9,40 za III godinu 3. Amina (Sadudin) Zaklan 9,58 za II godinu 4. Lamija (Muhamed) Guja 9,67 za III godinu 5. Samra (Esad) Isić 9,21 za IV godinu 6. Šejla (Mustafa) Pilatovac 9,07 za III godinu 7. Azra (Osman) Balavac 9,50 za IV godinu 8. Ehlimana (Zijo) Turković 9,83 za I godinu na II ciklusu 9. Mirna (Hakija) Šunje 9,50 za I godinu na II ciklusu 10. Azra (Duran) Đulić 9,17 za I godinu na II ciklusu
Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2018/2019. godinu:
 
Ispitni rokovi (septembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.