Na Pravnom fakultetu održana Simulacija usvajanja direktive u Vijeću Evropske unije

Danas je na našem Fakultetu održana Simulacija usvajanja direktive u Vijeću Evropske unije. Održavanje simulacije organizovao je Pravni fakultet, a pripremili studenti treće godine pod mentorstvom doc. dr. Emine Hasanagić, predmetne nastavnice na predmetu Pravo Evropske unije. Studenti su simulirali usvajanje Direktive o kakau i čokoladnim proizvodima namijenjenim prehrani ljudi iz 2000-te godine, poznatijoj kao Direktiva o čokoladi. Simulaciji su prisustvovali i studenti četvrte godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, u sklopu posjete našem Fakultetu. U pozadini ovog slučaja prisutna je dugogodišnja tzv. „čokoladna bitka“ između tadašnjih država članica Evropske unije. Od osnivanja Evropske unije 1952. godine do prvog vala proširenja 1973. godine nije bilo nikakvih komplikacija u vezi sa prozvodnjom i prodajom čokolade i čokoladnih proizvoda na unutrašnjem tržištu EU. Čokolada je pravljena prema tradicionalnoj recepturi, od dodavanja kakao maslaca u mlijeko, čokoladnog likera i šećera, što je duga tradicija prisutna još od sredine 1800-ih godina. Tadašnjih 6 država članica, odnosno osnivačica EU koristile su ovu recepturu (to su bile Francuska, Njemačka, Italija i zemlje Beneluksa – Belgija, Holandija i Luksemburg). Međutim, 1973. godine desilo se prvo proširenje EU, te Irska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Danska postaju nove države članice. Tada nastaju problemi. Ove države koriste drugačiji recept za čokoladu i to već preko 100 godina, kao što je čokolada Cadbury u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj, koja je po svom sastavu lakša i čvršća od tradicionalne čokolade. U ovim novim državama članicama proizvođači čokolade koriste manje kakaovih krutih tvari i često zamjenjuju kakao maslac biljnim uljima. Države sa tradicionalnom proizvodnjom čokolade kao što su Belgija, Francuska, Luksemburg i druge države smatrali su da se ova lakša čokolada ne može smatrati da je prava čokolada, te je od 1973. Ircima, Britancima i Dancima bilo zabranjeno da prodaju svoju čokoladu u bilo kojoj drugoj zemlji članici EU. Također je kasnije i u državama koje su postale članice EU 1995. godine, tj. Austriji, Finskoj, Švedskoj, te 1986. godine Portugalu, zabranjeno prodavati vlastite čokolade koje su slične Cadburyju, izvan svojih granica, odnosno na unutrašnjem tržištu EU. Nakon više od 20 godina traženja načina za postizanje kompromisnog rješenja, Evropska komisija predložila je gore navedenu Direktivu prema kojoj se biljne masti, osim kakao putera, mogu koristiti do 5% težine finalnog proizvoda, te treba biti naznačen jasan, neutralan i objektivan indikator prisustva takvih supstanci. Ova predložena direktiva našla se pred Vijećem Evropske unije, koje je trebalo da glasa o usvajanju ove direktive. Ovakav prijedlog izazvao je burnu reakciju tzv. tradicionalnih država, koje se zalažu za čistu čokoladu, i koje su bile protiv ovog prijedloga, iznoseći argumente da bi potrošači bili dovedeni u zabludu i da će nova direktiva izazvati probleme u zemljama koje proizvode kakao i slične argumente. Na kraju je na sjednici Vijeća Evropske unije 2000-te godine, na kojoj se razmatrao ovaj prijedlog, ipak usvojena predložena direktiva i time je postignuto kompromisno rješenje ovog dugogodišnjeg problema u Evropskoj uniji. Studenti su bili podijeljeni u studentske timove koji su predstavljali države članice Evropske unije. Učestvovalo je ukupno 19 studenata: Svjetlana Kovačević, Adis Delalić, Amina Zaklan, Anisa Rizvanović, Nikolina Knežević, Mustafa Begović, Pajo Amar, Anida Bajgorić, Adnan Branković, Minea Bašić, Zumreta Mandžuka, Nina Gosto, Tarik Hebib, Miloš Ivanišević, Samra Grcić, Nataša Soldo, Alen Festić, Lejla Salčin i Amina Nuhić. Čestitamo našim studentima i mentorici na uspješnoj simulaciji!
Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2018/2019. godinu:
 
Ispitni rokovi (septembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.