Na Pravnom fakultetu održana simulacija suđenja u predmetu Nasilje u porodici

Na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, dana 16. 3. 2021. godine, je održana simulacija suđenja u predmetu Nasilje u porodici. Simulacija je završna aktivnost koja se provodi u sklopu Projekta „Kliničko obrazovanje za studente prava u BiH", kojeg već treću godinu zaredom implementira NCSC – Nacionalni centar za državne sudove – Ured za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i provođenje zakona Ministarstva vanjskih poslova SAD-a, u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.

Projektne aktivnosti su trajale 15 sedmica, gdje su studenti prolazeći kroz petnaest Modula savladali vještine javnog govora, suočili se sa svojim implicitnim predrasudama, te se pripremili za glavni pretres u krivičnom postupku. Ove godine, Kliniku su pohađali studenti Pravnog fakulteta – Opći smjer, kao i studenti smjera „Kriminologija i sigurnosne studije".

Kliniku sa studentima su vodili prof. dr. Denis Pajić i v. asist. mr. Sunčica Hajdarović, uz pomoć i podršku pravnih praktičara, tužitelja Kantonalnog tužilaštva HNK, Sanela Pajevića i Darke Zovke, te advokata iz Mostara, Adnana Beganovića.

Simulacija suđenja je održana uživo, u Sali za simulirana suđenja Pravnog fakulteta, uz poštivanje epidemioloških mjera.

Čestitamo našim vrijednim studentima!

Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (januarsko-februarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.