Na Pravnom fakultetu održana radionica za studente pod nazivom "Rodne predrasude u primjeni prava"

U sklopu saradnje koju Pravni fakultet ima sa organizacijom Atlantska inicijativa, na Pravnom fakultetu je 9. maja 2018. godine održana radionica za studente pod nazivom "Rodne predrasude u primjeni prava". Radionica je bila interaktivnog karaktera, a učestvovali su studenti Fakulteta prve, druge i treće godine. Predavači na radionici su bili Dekanica Pravnog fakulteta prof. dr. Alena Huseinbegović, koja je govorila o temi "Osvrt na rodne predrasude u primjeni prava: Rodne predrasude u sudskim postupcima", te prof. dr. Rebeka Kotlo koja je izložila temu "Rod, rodne predrasude i nasilje u porodici: uzroci i posljedice". Na početku radionice učesnicima se obratila dr. sc. Majda Halilović ispred Atlantske inicijative osvrnuvši se na Rad Atlantske inicijative na jačanju Rodne ravnopravnosti u pravosuđu. Radionica je završila zajedničkim ručkom za učesnike i učesnice.
Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2018/2019. godinu:
 
Ispitni rokovi (septembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.