Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija u akademskoj 2020/21. godini

Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini ostaje otvoren do 3. jula 2020. godine.

Konkurs za upis u prvu godinu II i III ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini ostaje otvoren do 1. novembra 2020. godine.

U prvu godinu studija u akademskoj 2020/2021. godini kandidati se upisuju u skladu sa Planom upisa studenata.

Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" i ove godine nudi dva studijska programa: Pravni fakultet - Opći smjer i trogodišnji studijski program Kriminologija i sigurnosne studije.

O upisu detaljnije možete vidjeti u dokumentima koji se nalaze ispod.

brošura 1.jpg (477 KB) Open Edit 
brošura2.jpg (508 KB) Open Edit 
Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2019/2020. godinu:
 
Ispitni rokovi (septembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.