Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija

Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2018/2019. godini traje od 22.6.2018. godine do 6. jula 2018. godine. Na Pravnom fakultetu studenti se mogu upisati na I. ciklus studija na sljedeće smjerove: - opći smjer, četverogodišnji studijski program i - Kriminologija i sigurnosne studije, trogodišnji studijski program U okviru II. ciklusa studija studenti se mogu upisati na smjer "Pravna informatika". Konkurs za upis u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2018/2019. godini ostaje otvoren do 1. novembra 2018. godine. Više informacija dostupno je u dokumentima u prilogu.
Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2018/2019. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko-julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.