Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija - drugi upisni rok

Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2018/2019. godini u drugom upisnom roku traje od 25. avgusta 2018. godine do 10. septembra 2018. godine. Na Pravnom fakultetu studenti se mogu upisati na I. ciklus studija na opći smjer - četverogodišnji studijski program te na studijski program Kriminologija i sigurnosne studije - trogodišnji studijski program.
Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2018/2019. godinu:
 
Ispitni rokovi (septembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.