Konkurs za upis studenata u akademsku 2019/2020. godinu - drugi upisni rok

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), te odluka Senata Univerziteta broj: 101-1896/19, 101-1896-1/19, 101-1896-2/19 Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, objavljuje

KONKURS
za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na
Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2019/2020 godini
(drugi upisni rok)

 1. Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija Pravnog fakulteta - opći smjer i studijskog programa Kriminologija i sigurnosne studije u akademskoj 2019/2020. godini u drugom upisnom roku traje od 22. avgusta 2019. godine do 13. septembra 2019. godine.
2. Konkurs za upis u prvu godinu II ciklusa studija Građansko-pravni smjer u akademskoj 2019/2020. godini ostaje otvoren do 1. 11. 2019. godine. 

Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2019/2020. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko-julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.