Konkurs za učesnike prve klinike ljudskih prava u Mostaru

Europsko udruženje studenata prava (ELSA) Mostar raspisuje NATJEČAJ/KONKURS za učesnike/ice prve Klinike ljudskih prava u Mostaru koju organizira ELSA Mostar.
Klinika ljudskih prava zamišljena je kao edukacijski program kojem je primarni fokus na ukazivanju kršenja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Navedena Klinika okupiti će  predstavnike pojedinih udruženja koji će govoriti o diskriminaciji društvenih grupa koje predstavljaju te uvažene profesore i asistente. Cilj je da studente Pravnih fakulteta u Mostaru naučimo ljudskim pravima društvenih grupa čija se prava najviše krše i gdje je diskriminacija učestala pojava, a to su: prava povratnika, prava osoba sa posebnim potrebama, LGBT populacije, prava žena, prava  žrtava rata itd. Klinika će se održati na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, u sali za simulaciju suđenja od 21.11.-13.12.2016. godine, ponedjeljkom i utorkom od 14 h do 16 h. Svi učesnici/ice će dobiti certifikat pri završetku Klinike ljudskih prava, a uvjet je da budu prisutni na minimalno 14 sati od ukupno 16 sati koliko traje Klinika ljudskih prava.
 
 
1.)OPĆI UVJETI
 

a.)Natječaju mogu pristupiti studenti I., II., III. i IV. godine studija sa Pravnih fakulteta u Mostaru;
b.)Prijaviti se mogu samo članovi ELSA-e Mostar, a ukoliko nisu potrebno je javiti se porukom u inbox na službenoj Facebook stranici ELSA-e Mostar.

2.)PRIJAVA
Prijava mora sadržavati CV i motivacijsko pismo (do 200 riječi) sa nazivom dokumenta u formi prezime_naziv dokumenta (npr. Pandža_CV, Pandža_motivacijsko pismo).
 
 
3.)DOSTAVA PRIJAVE
 
Prijave se dostavljaju na e-mail adresu elsa_mostar@yahoo.com zaključno sa 17.11.2016.godine.
 
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.
 
 
U Mostaru, 13. studenog /novembra 2016. godine.
Barbara Mijatović
Predsjednica ELSA-e Mostar
Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2019/2020. godinu:
 
Ispitni rokovi (januarsko-februarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.