Konferencija "Integracija Ureda za podršku studentima sa posebnim potrebama u univerzitetske strukture"

Univerzitet "Džemal Bijedić"  u Mostaru bio je domaćin Konferencije "Integracija Ureda za podršku studentima sa posebnim potrebama u univerzitetske strukture", koja je od 24.6 do 27.6.2013. godine održana u prostorijama Pravnog fakulteta.
 
Na Konferenciji su učestvovali predstavnici 8 javnih univerziteta iz BiH, te predstavnici univerziteta partnera u projektu: Univerziteta iz Genta (Belgija) i Alikantea (Španija).
 
Kao predstavnice Univerziteta "Džemal Bijedić" u radu Konferencije učestvovale su: doc.dr. Dubravka Husić-koordinator Ureda za podršku studentima  sa posebnim potrebama Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru i projekt-lider, doc.dr. Rebeka Kotlo, član tima projekta i Mirsada Behram, referent Kancelarije za međunarodnu saradnju Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, član Konzorcija Projekta i administrativno-tehnička podrška Projektu.
 
Konferencija se organizuje u sklopu TEMPUS projekta "Jednake mogućnosti za studente sa posebnim potrebama u visokom školstvu" ("Equal opportunities for students with special needs in higher education"). Implementacija projekta je počela u novembru 2011. godine i trajati će 3 godine.
Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2019/2020. godinu:
 
Ispitni rokovi (septembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.