Klub Džemal Bijedić učestvovao na Državnom takmičenju u simulaciji suđenja pred Evropskim sudom za ljudska prava

Studenti Pravnog fakulteta okupljeni u Klub za simulaciju suđenja „Džemal Bijedić" su i ove godine tradicionalno učestvovali u Državnom takmičenju u simulaciji suđenja pred Evropskim sudom za ljudska prava koje se održalo u hotelu „Termag",  Jahorina, od 9.11. do 12. 11. 2016. godine.  Takmičenje je u prvoj fazi podrazumijevalo izradu pisanih podnesaka sa argumentacijom za apelante i respodente u kojoj je obrađena sudska praksa BiH i Evropskog suda za ljudska prava. U drugoj fazi su se studenti javnih pravnih fakulteta takmičili u vještini izlaganja i argumentacije za strane respodenata i apelanata, te odgovorali na pitanja sudskog vijeća kojeg su činili eminentni stručnjaci iz oblasti krivičnog prava i zaštite ljudskih prava.
Naš Klub se u provom krugu takmičio protiv pravnih fakulteta iz Sarajeva i Zenice. Ekipa apelanata je pobijedila zenički Pravni fakultet, dok su respodenti izgubili od Sarajeva. Iako je Klub „Džemal Biejdić" u drugoj fazi takmičenja imao jednak broj bodova kao i Klub „Gorgija" iz Zenice, na kraju je presudio bolji plasman Zenice u kategoriji pisanih podnesaka, tako da su oni prošli u drugi krug.
Naš Fakultet su uspješno predstavljali Amil Brković, Tamara Trajkovska, Nihad Šemić, Šejla Pilatovac, Emina Turaljić i Mirza Begović, uz mentorstvo akademskih trenera dr. Denisa Pajića i mr. Sunčice Hajdarović.
 


Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2019/2020. godinu:
 
Ispitni rokovi (januarsko-februarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.