Kako se upisati na Pravni fakultet?

Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.

Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).

Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.

Dokumentacija potrebna za upis

 • Diploma o završenoj srednjoj školi
 • Svjedočanstva o završena četiri razreda srednje škole
 • Izvod iz matične knjige rođenih

Način studiranja i put do diplome bachelora prava

 • Studenti imaju mogućnost studiranja kao redovni, redovni samofinansirajući i vanredni.
 • Dodiplomski studij za stjecanje zvanja bachelor prava (240 ECTS) traje četiri godine.
 • Dodiplomski stručni studij za stjecanje zvanja bachelor javne uprave (180 ECTS) traje tri godine
 • Diplomski studij (II ciklus) traje jednu godinu:

      smjerovi na II ciklusu: 1. Građansko pravo
                                          2. Međunarodni odnosi i diplomatija

Cijena studija za jednu akademsku godinu I ciklusa

Za redovne studente: 400 KM (200 KM po semestru)

Za redovne samofinansirajuće i vanredne studente: 1600 KM (uplata moguća u 3 rate).

Broj studenata koji se upisuje na prvu godinu I ciklusa studija:

Redovni: 100

Redovni samofinasirajući: 10

Vanredni: 10

II ciklus: po 15 studenata na oba smjera

Odlike Nastavnog plana i programa

 • Plan i program kreiran prema principima Bolonjske deklaracije
 • Uključenost u nastavni program pozitivnog prava evropskih zemalja i prava Evropske Unije
 • Novi oblici rada sa studentima uvedeni kroz novu koncepciju syllabusa
 • Mogućnost usmjeravanja kroz izučavanje izbornih predmeta na višim godinama studija
 • Obavezna praksa studenata četvrte godine u pravosudnim i upravnim organima, privrednim društvima i finansijskim institucijama te mogućnost uključivanja u rad pravne klinike
 • Razvijanje praktičnih vještina studenata
 • Studijski program prilagođen novim trendovima i zahtjevima tržišta rada
 • Saradnja s nevladinim sektorom u oblasti edukacije i istraživanja
 • Potvrđeno znanje naših diplomiranih studenata na tržištu rada
 • Osiguranje kvaliteta na studijskom programu (ankete, analize itd.)

Interne snage Fakulteta

 • Kompetentnost nastavnog osoblja
 • Visok procent mlađeg nastavnog kadra
 • Razvijena komunikacija na relaciji profesor – student
 • Studiranje u novoizgrađenim i savremeno opremljenim prostorima
 • Usmjerenost prema studentu i velika mogućnost interaktivnosti
 • Dobra komunikacija i saradnja među studentima
 • Učešće studenata na studentskim konferencijama i takmičenjima

Mogućnosti zapošljavanja

 • Tijela državne, lokalne i javne uprave
 • Pravosudni organi, advokatura, pravobranilaštvo, notarijat
 • Sudska uprava
 • Privredna društva
 • Finansijske institucije
 • Javne i druge ustanove
 • Nevladine organizacije
 • Diplomatske i konzularne službe

 

Pravni fakultet
Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Maršala Tita bb, 88104 Mostar
Tel: + 387 36 570 791/514 230
Fax: +387 36 514 235
e-mail:pf@unmo.ba
Web: www.pf.unmo.ba
 
www.facebook.com/PF.UNMO.BA

Obrazovanje i znanje su ključ uspjeha!

Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (martovski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.