Javni konkurs za upis prve generacije na doktorski studij Evropskog prava

Na osnovu člana 103. stav (1) tačka c) Zakona o visokom obrazovanju  u HNK, članova 72., 128. stav (1) tačka c), 163. stav (1) Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, a u skladu sa članom 12. i 13. Pravila studiranja na III ciklusu studija i sticanja zvanja doktora nauka na Univerzitetu „Džemal Bijedić" u Mostaru i Odlukama Senata, broj: 101-1948/16 od 29. 9. 2016. godine i broj: 101-2176/16 od  27. 10. 2016. godine, i  Odluke Upravnog odbora Univerziteta broj: 100 - 578/17 od 15. 3. 2017. godine Senat Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru raspisuje JAVNI KONKURS ZA UPIS PRVE GENERACIJE POLAZNIKA NA DOKTORSKI STUDIJ EVROPSKOG PRAVA IZ PRAVNIH NAUKA NA PRAVNOM FAKULTETU UNIVERZITETA „DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU.
 
Naziv studija: Doktorski studij Evropskog prava
Nivo: treći ciklus studija
Model: treći ciklus u trajanju od tri godine
Broj ECTS bodova: 180 ECTS
(60 ECTS po godini studija – 3 godine studija)
(30 ECTS po semestru studija – 6 semestara studija)
Vrsta studija: akademske studije
Zvanje: doktor pravnih nauka iz oblasti Evropskog prava
Oblast obrazovanja: društvene nauke – pravo – evropsko pravo
Način izvođenja: redovne studije, u sjedištu, u trajanju od šest semestara
Cijena doktorskog studija: 15.000,00 KM (2500,00 KM po semestru)
Doktorski studij, u trajanju od šest semestara, izvodi se sa modulima:
- Građansko i porodično pravo
- Krivično pravo
- Ustavno pravo
 Produženje upisnog roka traje zaključno sa danom 18.4.2017. godine.
 
 
Sve detaljne informacije o javnom konkursu možete pronaći na:
Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2019/2020. godinu:
 
Ispitni rokovi (januarsko-februarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.