Javni Konkurs za upis druge generacije na doktorski studij Evropskog prava

Na osnovu člana 103. stav (1) tačka c) Zakona o visokom obrazovanju u HNK, članova 72., 128. stav (1) tačka c), 163. stav (1) Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, a u skladu sa članom 12. i 13. Pravila studiranja na III ciklusu studija i sticanja zvanja doktora nauka na Univerzitetu „Džemal Bijedić" u Mostaru i Odluci Senata, broj: 101-3121/18 od 28.12.2018.godine, Senat Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru raspisuje JAVNI KONKURS za upis druge generacije polaznika na doktorski studij Evropskog prava iz pravnih nauka na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru. Upis druge generacije polaznika doktorskog studija iz pravnih nauka organizirat će se samo pod uvjetom da se za upis prijavi dovoljan broj kandidata, o čemu će odluku donijeti Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru. Izvedbeni plan poslijediplomskog doktorskog studija objavljen je na web stranici www.pf.unmo.ba Sve potrebne informacije mogu se dobiti putem e-maila: pf@unmo.ba ili putem telefona: +387 (0)36 514 230. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u listu "Dnevni avaz".
Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2018/2019. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko-julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.