Emina Hasanagić; MA, boravila na Europa Institutu Saarland Univerziteta u Saarbruckenu

U periodu od 02. 11. 2016. do 30. 11. 2016. godine, Emina Hasanagić, MA., viša asistentica na našem Fakultetu, boravila je na Europa Institutu Saarland Univerziteta u Saarbruckenu, u Njemačkoj, radi obavljanja istraživanja za doktorsku disertaciju u svojstvu gostujućeg istraživača doktoranta.
Istraživački boravak u trajanju od mjesec dana ostvaren je na osnovu stipendije u okviru DAAD projekta „GradUS global", koja je obuhvatila pristup bibliotečkim resursima i bazama podataka neophodnim za istraživanje za doktorsku disertaciju, kao i konsultacije sa domaćim istraživačima iz oblasti koja je predmet istraživanja.
 
Novi poziv za istraživačke boravke na Europa Institutu otvoren je do 1.1.2017. godine.
Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2019/2020. godinu:
 
Ispitni rokovi (januarsko-februarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.