Dodjela indeksa brucošima

 
U ponedjeljak, 3.10.2016. godine, na Univerzitetu „Džemal Bijedić" u Mostaru obilježen je početak nove akademske godine i organizovan Brucoški sat za studente prve godine. Nakon toga, na Pravnom fakultetu je upriličena dodjela indeksa brucošima. Dekanica Fakulteta, prof. dr. Alena Huseinbegović je poželjela dobrodošlicu novim studentima i uspješno studiranje, te ih ukratko upoznala sa organizacijom Fakulteta i načinom studiranja. Saradnice na Fakultetu, dr.sc. Nerma-Čolaković Prguda i mr. sc. Šejla Maslo Čerkić su pobliže upoznale studente sa njihovim pravima i obavezama, poželjele im sretno i uspješno studiranje i pozvale ih da se aktivno uključe u studentske aktivnosti. 
Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2019/2020. godinu:
 
Ispitni rokovi (januarsko-februarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.