Doc. dr. Nerma Čolaković-Prguda boravila je na Univerzitetskom koledžu u Lublinu (Poljska)

U sklopu Erasmus+ programa mobilnosti nastavnog osoblja Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, doc.dr Nerma Čolaković-Prguda boravila je na Univerzitetskom koledžu poduzetništva i administracije (WSPA) u Lublinu (Poljska) u periodu između 25. i 29.6.2018. Kolegica Čolaković-Prguda je u okviru STA & STT International Week prezentirala Univerzitet „Džemal Bijedić“ prisutnim kolegama, te prisustvovala različitim radionicama i predavanjima u skladu sa sporazumom o mobilnosti.
Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2018/2019. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko-julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.