Doc. dr. Lana Bubalo boravila na Univerzitetu u Antwerpenu u okviru Erasmus programa mobilnosti

 
Doc. dr. Lana Bubalo je u periodu od  1. do 30. juna 2016. godine boravila na Pravnom fakultetu Univerziteta u Antwerpenu, Belgija, u okviru Erasmus Mundus JoinEU-SEE Penta programa mobilnosti i akademske razmjene.
Pored naučnog- istraživačkog rada, prisustvovala je i međunarodnom skupu u organizaciji Odjeljenja za odštetno pravo i pravo osiguranja (De Leerstoel Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht) na temu Odštetnih fondova, te ostvarila brojne kontakte i saradnju sa kolegama sa antwerpenskog Pravnog fakulteta. 

IMG_0404 (3).JPG
(91,37 KB)
Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2019/2020. godinu:
 
Ispitni rokovi (januarsko-februarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.