Debatno takmičenje studenata

Dana 13.3.2019. godine na Pravnom fakultetu u organizaciji Asocijacije studenata Pravnog fakulteta održano je Debatno takmičenje za studente našeg Fakulteta. Na takmičenju su učestvovali studenti svih godina te su debatovali na različite zanimljive teme. U polufinalnim debatama se debatovalo na teme: "Privatni zatvori u BiH - da ili ne?" i "Registar seksualnih prestupnika u Bosni i Hercegovini treba biti javan". Finalna debata je vođena na temu: "Žene u Bosni i Hercegovini ravnopravno učestvuju u političkom, kulturnom i društvenom životu" gdje je pobjedu odnijela negacijska ekipa odnosno ekipa prve godine Pravnog fakulteta - Opći smjer, čiji su članovi bili Edin Alikadić, Hasan Boškailo i Armin Baljić. Članove sudskog vijeća činili su doc. dr. Denis Pajić, doc. dr. Nerma Čolaković - Prguda i v. asist. mr. Sunčica Hajdarović. Čestitamo našim studentima!
Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2018/2019. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko-julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.