Brucoški sat

 
Danas je na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru održan brucoški sat. Nakon završenog svečanog dijela na Univerzitetu, studenti su dočekani na našem Fakultetu, gdje su im dobrodošlicu poželjeli dekanesa prof. dr. Alena Huseinbegović, prodekanese doc. dr. Emina Hasanagić i doc. dr. Nerma Čolaković-Prguda, te predstavnici studenata Pravnog fakulteta. Tom prilikom studentima su uručeni indeksi i prigodni promotivni pokloni.
 Dragi/e brucoši/ce, dobro nam došli/e!
Želimo vam, kao i svim našim studenti(ca)ma starijih godina, produktivnu i uspješnu akademsku godinu! 
Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2019/2020. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko-julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.