Aplikacije za internacionalnu ljetnu školu u Mostaru

 
Druga Internacionalna ljetna škola u Mostaru održat će se na Pravnom fakultetu Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru od 26.5. do 7.6.2014. godine. Profesori visokoškolskih ustanova iz Mostara će zajedno sa profesorima norveškog univerziteta Buskerud (www.hibu.no) i predstavnicima civilnog sektora iz BiH držati predavanja iz sljedećih oblasti:
 
  • Socijalno poduzetništvo
  • Međunarodna ljudska prava

Studenti će u okviru dvosedmičnog seminara imati mogućnost upoznati se sa nastavnim procesom u Norveškoj, informisati se o mogućnostima za nastavak studija, kao i upoznati brojne studente iz regije i Norveške. Po završetku ljetne škole studentima će biti dodijeljeno 7. 5. ECTS kredita koje dodjeljuje norveški Univerzitet Buskerud. Ovi krediti će se moći iskoristiti kao dodatak trenutnom studiju ili dodati kao položeni predmet.

Ljetna škola je otvorena za sve studente iz BiH koji govore engleski jezik i koje zanima tematika socijalnog poduzetništva ili ljudskih prava.
 
Zainteresovani studenti treba da pošalju skenirane prve dvije stranice indeksa (kao dokaz o statusu studenta) i popunjen aplikacijski formular najkasnije do 2.4.2014. godine na heiditk@hibu.no

Više informacija o kursevima i aplikacijski formular su dostupni na:

Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2019/2020. godinu:
 
Ispitni rokovi (januarsko-februarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.