Na Pravnom fakultetu održana radionica: Inkluzija i zaštita ljudskih prava - pravo na pristup obrazovanju

Na Pravnom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, dana 17.12.2018. godine održana je radionica pod nazivom: „Inkluzija i zaštita ljudskih prava – pravo na pristup obrazovanju“. Na radionici su uzeli učešće zaposlenici iz reda akademskog i administrativnog osoblja Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, te profesori i administrativno osoblje srednjih škola sa područja grada Mostara. U svom obraćanju prisutnima dekanica Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru je, između ostalog, istakla i da je cilj radionice da se kroz predstavljanje inkluzivnog obrazovnog modela ukaže na mogućnost proširenja pristupa visokom obrazovanju, te na redefinisanje misije, vizije i vrijednosti obrazovnih institucija u smislu usklađivanja sa osnovnim demokratskim principima. Radionica je organizirana u saradnji Univerziteta u Tuzli i Pravnog fakulteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, uz podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Edukatori na radionici bili su: prof. dr Jasmina Alihodžić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, prof. dr Meliha Bijedić, profesor Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, te mr. sci. Selma Hodžić, dipl. defektolog, Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla.
Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2018/2019. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko-julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.