Drugi upisni rok - KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija

Drugi upisni rok - KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija

Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2021/2022. godini ostaje otvoren do 17. septembra 2021. godine. 

Konkurs za upis u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2021/2022. godini ostaje otvoren do 15. oktobra 2021. godine.

U prvu godinu studija u akademskoj 2021/2022. godini kandidati se upisuju u skladu sa Planom upisa studenata.

Rang lista primljenih kandidata na prvu godinu studija Pravnog fakulteta - Opći smjer i "Kriminologija i sigurnosne studije"

Rang lista primljenih kandidata na prvu godinu studija Pravnog fakulteta - Opći smjer i "Kriminologija i sigurnosne studije"

Na sjednici Nastavno-naučnog vijeća Pravnog fakulteta održanoj 12.7.2021. godine donesena je Odluka o prijemu kandidata na prvu godinu studija na Pravni fakultet u prvom upisnom roku u akademskoj 2021/2022. godini na Opći smjer i studijski program "Kriminologija i sigurnosne studije".

U prilogu su rang liste primljenih kandidata.


KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2021/2022. godini

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2021/2022. godini

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona" broj: 4/12), člana 146. Statuta Univerziteta, te odluke Senata Univerziteta broj: 101-1514/21 od 27.5.2021. godine uz saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, broj: 05-03-34-1045-2/21. od 17.6.2021. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru, objavljuje

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2021/2022. godini

Održana 9. međunarodna naučna konferencija "Dani porodičnog prava"

Održana 9. međunarodna naučna konferencija "Dani porodičnog prava"

Pravni fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru i Njemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ) održali su dana 10.6.2021. godine 9. međunarodnu naučnu konferenciju "Dani porodičnog prava".

Na ovogodišnjem međunarodnom naučnom skupu učešće su uzeli naučni radnici, nastavnici i saradnici sa univerziteta/sveučilišta iz Mostara, Sarajeva, Tuzle, Zenice, Maribora, Zagreba, Kragujevca, Banja Luke, kao i pravni stručnjaci (sudije, notari i advokati u državnim/entitetskim institucijama).

Zbog epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom virusa Covid – 19, Skup je održan online, putem platforme Microsoft TEAMs.


Na Pravnom fakultetu održana simulacija suđenja u predmetu Nasilje u porodici

Na Pravnom fakultetu održana simulacija suđenja u predmetu Nasilje u porodici

Na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, dana 16. 3. 2021. godine, je održana simulacija suđenja u predmetu Nasilje u porodici. Simulacija je završna aktivnost koja se provodi u sklopu Projekta „Kliničko obrazovanje za studente prava u BiH", kojeg već treću godinu zaredom implementira NCSC – Nacionalni centar za državne sudove – Ured za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i provođenje zakona Ministarstva vanjskih poslova SAD-a, u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.

Čestitamo našim vrijednim studentima!

Održana dodjela dekanovih nagrada

Održana dodjela dekanovih nagrada

U petak, 12.3.2021. godine, u prostorijama Pravnog fakulteta uz poštivanje epidemioloških mjera održana je dodjela dekanovih nagrada najboljim studentima Pravnog fakulteta - Općeg smjera i studijskog programa Kriminologija i sigurnosne studije.

Čestitamo našim studentima! 

Održano Debatno takmičenje na Pravnom fakultetu

Održano Debatno takmičenje na Pravnom fakultetu

Na Pravnom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić”u Mostaru 9. i 10. marta 2021. godine, u organizaciji Unije studenata Univerziteta "Džemal Bijedić" i Pravnog fakulteta, održano je Debatno takmičenje na kojem su učestvovali studenti Univerziteta "Džemal Bijedić” i srednjoškolci sa područja Grada Mostara.

Čestitke svim učesnicima, a posebno našim finalistima!


 

Obilježavanje 44. godišnjice Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Obilježavanje 44. godišnjice Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Održana II naučna konferencija "Ljudska prava pred izazovima stvarnosti"

Održana II naučna konferencija "Ljudska prava pred izazovima stvarnosti"

Dana 9.12.2020. godine u organizaciji našeg Fakulteta održana je II naučna konferencija "Ljudska prava pred izazovima stvarnosti”. Održavanje ovogodišnje Konferencijepodržano je od straneEvropske unije i Vijeća Evrope kroz zajednički progam„Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku II”, a, kao i prošle godine, konferencija je organizovana u saradnji sa Institucijom ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Konferencija je održana povodom Međunarodnog dana ljudskih prava.

Na ovogodišnjoj naučnoj konferenciji učešće su uzeli naučni radnici, nastavnici i saradnici sa univerziteta/sveučilišta iz Mostara, Zenice, Tuzle, Bihaća, kao i pravni stručnjaci (ombudsmeni, kao i saradnici u državnom institucijama i nevladinom sektoru).

Radovi sa Konferencije biće objavljeni u tematskom broju Godišnjaka Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru.

Konferencija je održana online, putem platforme Microsoft TEAMs, zbog epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom virusa Covid - 19.

 

Na Pravnom fakultetu održan 8. međunarodni naučni skup "Dani porodičnog prava"

Na Pravnom fakultetu održan 8. međunarodni naučni skup "Dani porodičnog prava"

Dana 12.11.2020. godine u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru i Njemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ), održan je 8. međunarodni naučni skup "Dani porodičnog prava". Na ovogodišnjem međunarodnom naučnom skupu učešće su uzeli naučni radnici, nastavnici i saradnici sa univerziteta/sveučilišta iz Mostara, Sarajeva, Tuzle, Zenice, Maribora, Zagreba, Kragujevca, Banja Luke, kao i pravni stručnjaci (notari, advokati i saradnici u državnim/entitetskim institucijama). Skup je održan online, putem platforme Microsoft TEAMs, zbog epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom virusa Covid - 19.