Rang lista primljenih kandidata na Pravni fakultet - II ciklus studija u akademskoj 2021/2022. godini

Rang lista primljenih kandidata na Pravni fakultet - II ciklus studija u akademskoj 2021/2022. godini

Na 33. sjednici Nastavno-naučnog vijeća Pravnog fakulteta održanoj 18. i 19. 10. 2021. godine donesena je Odluka o prijemu kandidata na II ciklus studija na Pravni fakultet u akademskoj 2021/2022. godini na Krivično-pravni smjer i studijski program Kriminologija i sigurnosne studije.

Rang liste su u prilogu.

Četvrta međunarodna naučna konferencija "Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju"

Četvrta međunarodna naučna konferencija "Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju"

Četvrta međunarodna naučna konferencija „Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju", koju su organizovali Pravni i Ekonomski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru i Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici, održana je 14. i 15.10.2021. godine. Zbog epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom virusa Covid – 19, Konferencija je održana online, putem platforme Microsoft TEAMs. Na ovogodišnjoj međunarodnoj naučnoj konferenciji učešće su uzeli naučni radnici, nastavnici i saradnici sa univerziteta/sveučilišta iz Bosne i Hercegovine i regije, kao i pravni i ekonomski stručnjaci.

 


 


 

Javni konkurs za upis treće generacije polaznika na doktorski studij Evropskog prava na Pravnom fakultetu

Javni konkurs za upis treće generacije polaznika na doktorski studij Evropskog prava na Pravnom fakultetu

Na osnovu člana 103. stav (1) tačka c) Zakona o visokom obrazovanju u HNK, članova 72., 128. stav (1) tačka c), 163. stav (1) Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, a u skladu sa članom 12. i 13. Pravila studiranja na III ciklusu studija i sticanja zvanja doktora nauka na Univerzitetu „Džemal Bijedić" u Mostaru i Odluci Senata, broj: 101-2725/21 od 30.9.2021. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru raspisuje javni konkurs za upis treće generacije polaznika na doktorski studij evropskog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.

Više informacija u prilogu. 

Brucoški sat i početak nastave

Brucoški sat i početak nastave

U ponedjeljak, 4.10.2021. godine., u 11:00 sati, u Kampusu, na stadionu, održat će se Brucoški sat. Nakon Brucoškog sata bit će održana i dodjela indexa, u Sali I godine (stara zgrada Pravnog fakulteta).

Nastava na svim godinama studija počinje u utorak, 5.10.2021. godine.

Sretan početak akademske godine! 


 

 

 

Rang lista primljenih kandidata u drugom upisnom roku na prvu godinu studija Pravnog fakulteta - Opći smjer i Kriminologija i sigurnosne studije

Rang lista primljenih kandidata u drugom upisnom roku na prvu godinu studija Pravnog fakulteta - Opći smjer i Kriminologija i sigurnosne studije

Na sjednici Nastavno-naučnog vijeća Pravnog fakulteta održanoj 24. i 27. 9. 2021. godine donesena je Odluka o prijemu kandidata na prvu godinu studija na Pravni fakultet u drugom upisnom roku u akademskoj 2021/2022. godini na Opći smjer i studijski program Kriminologija i sigurnosne studije.

U prilogu su rang liste primljenih kandidata, kao i informacije o upisu.

Drugi upisni rok - KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija

Drugi upisni rok - KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija

Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2021/2022. godini ostaje otvoren do 17. septembra 2021. godine. 

Konkurs za upis u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2021/2022. godini ostaje otvoren do 15. oktobra 2021. godine.

U prvu godinu studija u akademskoj 2021/2022. godini kandidati se upisuju u skladu sa Planom upisa studenata.

Rang lista primljenih kandidata na prvu godinu studija Pravnog fakulteta - Opći smjer i "Kriminologija i sigurnosne studije"

Rang lista primljenih kandidata na prvu godinu studija Pravnog fakulteta - Opći smjer i "Kriminologija i sigurnosne studije"

Na sjednici Nastavno-naučnog vijeća Pravnog fakulteta održanoj 12.7.2021. godine donesena je Odluka o prijemu kandidata na prvu godinu studija na Pravni fakultet u prvom upisnom roku u akademskoj 2021/2022. godini na Opći smjer i studijski program "Kriminologija i sigurnosne studije".

U prilogu su rang liste primljenih kandidata.


KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2021/2022. godini

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2021/2022. godini

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona" broj: 4/12), člana 146. Statuta Univerziteta, te odluke Senata Univerziteta broj: 101-1514/21 od 27.5.2021. godine uz saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, broj: 05-03-34-1045-2/21. od 17.6.2021. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru, objavljuje

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2021/2022. godini

Održana 9. međunarodna naučna konferencija "Dani porodičnog prava"

Održana 9. međunarodna naučna konferencija "Dani porodičnog prava"

Pravni fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru i Njemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ) održali su dana 10.6.2021. godine 9. međunarodnu naučnu konferenciju "Dani porodičnog prava".

Na ovogodišnjem međunarodnom naučnom skupu učešće su uzeli naučni radnici, nastavnici i saradnici sa univerziteta/sveučilišta iz Mostara, Sarajeva, Tuzle, Zenice, Maribora, Zagreba, Kragujevca, Banja Luke, kao i pravni stručnjaci (sudije, notari i advokati u državnim/entitetskim institucijama).

Zbog epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom virusa Covid – 19, Skup je održan online, putem platforme Microsoft TEAMs.


Na Pravnom fakultetu održana simulacija suđenja u predmetu Nasilje u porodici

Na Pravnom fakultetu održana simulacija suđenja u predmetu Nasilje u porodici

Na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, dana 16. 3. 2021. godine, je održana simulacija suđenja u predmetu Nasilje u porodici. Simulacija je završna aktivnost koja se provodi u sklopu Projekta „Kliničko obrazovanje za studente prava u BiH", kojeg već treću godinu zaredom implementira NCSC – Nacionalni centar za državne sudove – Ured za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i provođenje zakona Ministarstva vanjskih poslova SAD-a, u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.

Čestitamo našim vrijednim studentima!