Revija za pravo i ekonomiju

Fakultet realizuje izdavačku djelatnost izdavanjem naučnog časopisa pod nazivom Revija za pravo i ekonomiju. Časopis izlazi polugodišnje još od 2000. godine, a  radovi se klasificiraju i referiraju po UDC i JEL publikacijama, London, Pittsburgh i Sydney, a svi prilozi iz Revije za pravo i ekonomiju referiraju se u EBSCO bazi.
 
Do sada je u Reviji svoje radove objavio veliki broj domaćih i stranih stručnjaka.
 
Autori iz pravnih, ekonomskih i srodnih društvenih nauka su pozvani da svojim stručnim i naučnim radovima daju doprinos radu Revije. Svi radovi podliježu anonimnoj recenziji.
 
Poziv za dostavljanje radova za naredni broj Revije za pravo i ekonomiju otvoren je do  15.  maja 2021. godine. Za sve informacije autori se mogu obratiti na e-mail: suncica.hajdarovic@unmo.ba
 
Pored naučnog časopisa pod nazivom Revija za pravo i ekonomiju, Fakultet realizuje izdavačku djelatnost izdavanjem naučnog časopisa Godišnjak Pravnog fakulteta. Godišnjak izlazi jednom godišnje od 2017. godine.

 Za sve informacije autori se mogu obratiti na e-mail: nerma@unmo.ba
 
Redakcija:
prof. dr. Amra Jašarbegović, glavna i odgovorna urednica
prof. dr. Jozo Čizmić
prof. dr. Goran Koevski

doc.dr. sc. Nerma Čolaković-Prguda

viša.ass.mr. Sunčica Hajdarović

 
Za dodatne informacije zainteresovani autori se mogu obratiti na e-mail: nerma@unmo.ba ili suncica.hajdarovic@unmo.ba
 
 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (oktobarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.