Revija za pravo i ekonomiju

Fakultet realizuje izdavačku djelatnost izdavanjem naučnog časopisa pod nazivom Revija za pravo i ekonomiju. Časopis izlazi polugodišnje još od 2000. godine, a  radovi se klasificiraju i referiraju po UDC i JEL publikacijama, London, Pittsburgh i Sydney.
 
Do sada je u Reviji svoje radove objavio veliki broj domaćih i stranih stručnjaka.
 
Autori iz pravnih, ekonomskih i srodnih društvenih nauka su pozvani da svojim stručnim i naučnim radovima daju doprinos radu Revije. Svi radovi podliježu anonimnoj recenziji.
 
Poziv za dostavljanje radova za naredni broj Revije za pravo i ekonomiju otvoren je do  1.  novembra 2020. godine. Za sve informacije autori se mogu obratiti na e-mail: suncica.hajdarovic@unmo.ba
 
Pored naučnog časopisa pod nazivom Revija za pravo i ekonomiju, Fakultet realizuje izdavačku djelatnost izdavanjem naučnog časopisa Godišnjak Pravnog fakulteta. Godišnjak izlazi jednom godišnje od 2017. godine.

Poziv za dostavljanje radova za naredni broj Godišnjaka Pravnog fakulteta otvoren je do 3. maja 2020. godine. za sve informacije autori se mogu obratiti na e-mail: nerma@unmo.ba
 
Redakcija:
prof. dr. Amra Jašarbegović, glavna i odgovorna urednica
prof. dr. Jozo Čizmić
prof. dr. Goran Koevski

doc.dr. sc. Nerma Čolaković-Prguda

viša.ass.mr. Sunčica Hajdarović

 
Za dodatne informacije zainteresovani autori se mogu obratiti na e-mail: nerma@unmo.ba ili suncica.hajdarovic@unmo.ba
 
 
 
Raspored nastave za 2020/2021. godinu:
 
Ispitni rokovi (januarsko-februarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.