Projekti

Nastavnici, saradnici i studenti Fakulteta su uključeni u niz naučno-istraživačkih i drugih projekata na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. Fakultet redovno aplicira za sredstva Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja sa projektnim prijedlozima koji imaju za cilj razvoj naučno-istraživačke djelatnosti, nabavku opreme, unaprjeđenje nastavnog procesa i poboljšanje uslova studiranja.
Podršku projektima daju i ostali zainteresovani pojedinici i organizacije, a u projektne aktivnosti su uključeni svi uposlenici Fakulteta i zainteresovani studenti.
 
Neki od značajnih projekata:
Simulacija suđenja kao praktični metod nastave
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je finansiralo projekat opremanja sudnice za simulaciju suđenja koju će koristiti studenti Fakulteta u okviru nastave i vježbi iz svih pozitivno-pravnih predmeta. Ovakav vid rada studenata omogućit će usavršavanje praktičnih vještina i znanja koja će studentima biti od koristi u budućim pozivima u organima pravosuđa i drugim organima.
South East European Law Network (SEELS)
Fakultet je od marta 2013. godine članica SEELS mreže pravnih fakulteta Jugoistočne Evrope koja za cilj ima instutcionalizaciju regionalne saradnje u oblasti pravničkog obrazovanja, istraživanja, obuke i objavljivanja nučnih i stručnih radova, te povećanje prekogranične mobilnosti i umrežavanja studenata, akademske zajednice, pravosuđa i pravne struke.
Analiza studentske pasivnosti i prijedlog mjera za poboljšanje kvaliteta nastave u skladu sa bolonjskim procesom
Osnovni zadatak ovoga projekta jeste istražiti uspješnost studiranja na Pravnom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, aktualne probleme kao i uzroke istih, vezane za nastavni proces, uključujući analizu prolaznosti, prisutnosti nastavi, prosječne ocjene, nastavnih metoda, odnosa između nastavnika i studenata, angažmana studenata, kako u organima fakulteta, tako i u široj društvenoj zajednici (nevladin sektor, studentske organizacije i sl.)
Pravno savjetovalište - Centar za besplatnu pravnu pomoć
"Pravno savjetovalište - Centar za besplatnu pravnu pomoć pri Centru za ljudska prava u Mostaru" ("žive klinike"), u okviru kojeg studenti i tek diplomirani pravnici sa oba Pravna fakulteta u Mostaru, kao polaznici pravnih klinika (projekta koji realizuje Centar za ljudska prava u Mostaru u saradnji sa Pravnim fakultetima u Mostaru i pod sponzorstvom Fonda otvoreno društvo Bosne i Hercegovine)
Pristup pravdi u Hercegovačko-neretvanskom kantonu - besplatna pravna pomoć
Projekat Centra za ljudska prava u Mostaru "Pristup pravdi u Hercgovačko-neretvanskom kantonu - besplatna pravna pomoć", finansiran od USAID JSDP II (septembar 2010. - maj 2011.) fokusira se na oblast pružanja besplatne pravne pomoći, i to: postojeći pravni okvir, davanje usluga apstraktne i konkretne pravne pomoći tražiocima pravne pomoći, edukaciju i informisanje i pružaoca i primaoca pravne pomoći, ciljnih 33 grupa...
 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (januarsko-februarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.