Naziv projekta: Klinika medijskog prava

Cilj projekta:
 • kreiranje Klinike medijskog prava, kao programa koji će studentima omogućiti sticanje teorijskog i praktičnog znanja o medijskom pravu, a kroz koju će se studenti informirati o najnovijim dostignućima u oblasti medijskog prava (uključujući teme kao što su: sloboda govora i njena ograničenja; pravo na pristup informacijama, državna sigurnost i procesuiranje povjerljivih/tajnih informacija; govor mržnje; uvod u medijsku politiku; regulacija elektronskih medija, kablovskih i novih tehnologija; samoregulacija štampe; privatnost i masovni mediji, kao i sudske prakse (posebno jurisprudencija Europskog suda za ljudska prava; sudska praksa na državnom nivou i odluke regulatornih tijela za medije).
 
Partneri u projektu:
 • Internews u Bosni i Hercegovini (BiH)
 • Fakultet  humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
 • Filozofski fakulteta Sveučilišta u Mostaru
 • Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru
 • Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
 
Trajanje projekta: akademska 2012/2013
 
Aktivnosti u projektu:
Održavanje radionica u kojima učestvuju studenti prava i žurnalistike kao i zainteresirani studenti sa drugih fakulteta društvenih nauka Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru i Sveučilišta u Mostaru (polaznici treće i četvrte godine) a broj učesnika se treba kretati između 15 i 20 studenata. Predavači će biti profesionalci zaposleni u medijskom i pravosudnom sektoru, profesori, sudije, javni službenici i novinari. Radionice će biti na sljedeće teme:
 • Radionica I- Mediji, javni interes i privatnost
 • Radionica II- Kleveta i uvreda: zakoni i praksa
 • Radionica III - Pravo na pristup informacijama i zaštita povjerljivih informacija
 • Radionica IV - Govor mržnje u javnoj sferi
 • Radionica V - Uvod u medijsku politiku
 • Po okončanju radionica, studentima će biti dodijeljeni certifikati o učešću.
 
 
Raspored nastave za 2019/2020. godinu:
 
Ispitni rokovi (septembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.