Razvoj porodičnog prava-od nacionalnog do evropskog

Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, u saradnji s Njemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ), organizovao je naučni skup „Razvoj porodičnog prava-od nacionalnog do evropskog." Na ovom skupu, održanom u Mostaru 21. 12. 2012. godine, izložena su 22 referata, od kojih je najveći broj objavljen u Zborniku radova sa skupa.
Referati su izloženi u okviru dvije sesije. U prvoj su izlagani referati na opšte teme iz oblasti Porodičnog prava i iz uže oblasti Bračno pravo. Druga sesija je obuhvatila izlaganja iz slijedećih oblasti: Porodica u historijskopravnom kontekstu, Roditeljsko pravo i Zaštita od nasilja u porodici.
Pored podnosilaca referata, naučnih radnika – uglavnom nastavnika i saradnika fakulteta iz Bosne i Hercegovine i R Srbije, na skupu su učestvovali i stručni radnici čija djelatnost je usko vezana za oblast Porodičnog prava. Tako smo imali priliku i zadovoljstvo razmijeniti iskustvo s predstavnicima Općinskog suda u Mostaru, Centra za socijalni rad u Mostaru, Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine – Ureda u Mostaru i Notarske komore FBiH. Skupu su prisustvovale kolegice i kolege s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, predstavnica Njemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju te predstavnici Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja, na čelu s ministrom Damirom Mašićem.

Autori su razmatrali porodičnopravne ustanove, odnosno pojedina pitanja vezana za njih s teorijskopravnog aspekta, ali predmet njihovog interesovanja i istraživanja bila je i primjena važećih propisa iz ove oblasti u praksi te kritički osvrt na njih. Rezultat toga su izneseni prijedlozi izmjena, odnosno drugačijeg uređenja razmatranih pitanja, kako bi se domaći propisi uskladili sa zahtjevima i standardima postavljenim u evropskim propisima, ali i otklonili propusti uočeni u praksi domaćih organa.

 

zbornik.pdf
(1,36 MB)
 
 
Raspored nastave za 2018/2019. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko-julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.