Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju

Ekonomski i Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru organiziraju Međunarodnu naučnu konferenciju "Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju" koja će se održati 7. i 8. 11. 2013. godine u Mostaru. Tim povodom, najljubaznije Vas pozivamo da u svojstvu referenta uzmete učešće u radu konferencije. Ako prihvatite poziv, molimo Vas da u što kraćem roku, a najkasnije do 1.6.2013. godine pošaljete apstrakt rada koji biste izložili na konferenciji.
 
Vaš pisani prilog (članak) trebate poslati najkasnije do 15.9.2013. godine.
 
Prijavu učešća, apstrakt rada, kao i sam rad, možete poslati na adrese:  emina.hasanagic@unmo.ba; suncica.vejzovic@unmo.ba
 
Referati i priopćenja sa konferencije bit će objavljeni u tematskom broju časopisa „Revija za pravo i ekonomiju", Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.
 
 
 
Raspored nastave za 2019/2020. godinu:
 
Ispitni rokovi (septembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.